• سفارش آگهی : 031-6637500-3663
  • info@poolvasarmayeh.com

راهنمای پول، نیازمندیهای صبح اصفهان

خدمات و خانواده و مجالس
فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

تیارا نظافت منازل، نگهداری سالمند کودک،پذیرایی مجالس،اسباب کشی ٣٣٦٧٤٠٣٠-٣٣٦١٤٠٣٠ ٠٩١٠٤٦١٤٠٣٠

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیانا اپیلاسیون کل بدن ٢٥ دوش آبگرم ،وکس صورت ١٠ حتی روزهای تعطیل ٠٩٩٠٢٤١٧٦٤٩

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

خدماتی کلبه نگهداری کودک وسالمند خشکشویی مبل و فرش و تمیزکاری استخدام نیرو ٣٤٣٩٩٥٩٠ ٠٩١٣٢٠٢٤٧٩٩

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

آسمان ش ثبت ٢٠٢٧ مرکزنگهداری کودک وهمراهی سالمند وبیمار،نظافت منزل و محل کار استخدام نیرو ٣٦٦٠٣٦١١ ٠٩١٣٤٠٣٤٦٢٧

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

ارگ جهان نما نگهداری کودک و سالمند امورمنازل و استخدام نیرو ٣٢١٢١١٦٧ ٠٩١٩٨٠٩٣٥٤٢ ت ت ا م

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

آوای بهار نگهداری از کودک و سالمند نظافت منازل و اداره جات سنگ سابی ، جرم گیری انواع سنگ و موزاییک، نماسابی و نماشویی، نانوکردن نما استخدام نیرو و ... ٢٠١-٣٥٦٠٠٢٠٠ ٣٥٦٠٠٥٥٦

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

آرامش نگهداری کودک و سالمند با پرسنل مجرب ٣٤٤٥٤٢٢٥ ٠٩٠٢٦٤٠٢٠٦١ ٠٩١٤٠٢٩٩٧٨٨

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

کلیه امور خدماتی و نگهداری سالمند ٣٥٥٩٥٩٣٣ ٠٩٣٣٧٥١٠٠٢٦ ٠٩١٣٣٨٨٨٤٥٥

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

پاک مهر نصف جهان موریانه ، سوسک ، ساس موش و ... با مجوز بهداشت ٣٦٥٠٦٥٢٦ - ٠٩١٣٨١٥٠٠٤٨

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

آذین آپادانا نگهداری کودک و سالمند تمیزکاری و اسباب کشی و استخدام نیرو ٣٦٣٠٠٨٠١ ٠٩١٣٠٢٣٦٧٩٧

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

صبح امید نگهداری از کودک و سالمند و امورمنزل ٣٦٢٨٦٧٧٠ ٠٩١٣٦٠٣٣٤٠٠

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

افلاک نگهداری از کودک و سالمند تمیزکاری و جابه جایی اثاث + استخدام نیرو ٣٢٢٠٣١١٥ ٠٩١٣٠٠٠٨٧٦٦

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

خشکشویی مبل باران خشکشویی و شست و شوی انواع مبلمان و صندلی با دستگاه و مواد شوینده خارجی ٠٩١٣٨٠٦٠٨٩٤

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

مشهد مقدس ٧روزسوئیت با اتوبوس اسکانیا و غذا فاصله تا حرم ١ دقیقه فقط ١٣٠ هزار ٠٩١٣٧٣٦٩١٢٠

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

سالن بانوندا اپیلاسیون گیاهی کل بدن ١٨٠٠٠ اپیلاسیون با خشاب کل بدن ٣٥٠٠٠ ٠٩٠٣٩٨٣٤٧٠٨

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

قبول سفارشات شب یلدا با قیمت مناسب ٠٩١٣٨٦٩٢٢٤١

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

اپیلاسیون کل بدن با ٥ سال سابقه ٢٥٠٠٠ آموزش حرفه ای اپیلاسیون ١٠٠٠٠٠ خیابان خاقانی ٠٩٣٠٧٧٤٠٢٦٥

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

مدل رایگان هاشور ابرو( میکرو بلدینگ) توسط مربی مجرب با مدرک فنی و حرفه ای ٠٩١٠٣٤٩٠٦٢٧

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

فروش کود ارگانیک ورمی کمپوست با کیفیت عالی ، از تولید به مصرف به صورت فله ای و کیسه ای جهت استفاده در باغات و گلخانه ها با قیمت مناسب ٠٩٠٢٠٣٨٠٨٨٨عبدالهی ٠٩١٣٠٧٤٥٣٤٦طباطبایی

فردا - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

قالیشویی رنگین کمان رفوگری ، سرویس رایگان ١٠٠٪تضمینی ٣٢٢٨٥٦٤٦ ٥-٣٤٥٢٥٤٩٤ ٠٩١٣٨٧١٦٥٢٥

دیروز - پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

دیروز - پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

شهرآرایان صفه نگهداری از سالمند، کودک امورمنازل،تامین نیروی مشاغل ٧-٩٥٠١٦١٩٠ ٠٩٣٩١٢٥٩٩١١

دیروز - پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

دیروز - پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

برتر ش ث ٢٠٥٦ خدمات تمیزکاری و امورمنزل نگهداری کودک سالمند ٣٤٤٦٦٩٦٧ ت ت ا م ٠٩١٣٣١٥٤٩٤٧

دیروز - پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

دیروز - پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

نگین سپاهان مرکز خدمات نگهداری از سالمند کودک،تمیزکاری امورمنزل و پذیرایی ازمجالس ٣٢١٢١٧٥٦-٠٩١٣٠٣٥١٣٠٥

دیروز - پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

با مجوزرسمی یکتــــا مرکز ارائه خدمات نگهداری از کودک و سالمند و بیمار تمیزکاری و امور منزل استخدام نیرو و .... ٣-٣٤٤٣٨٩١٢ ٠٩١٣٠٩٣٠٠٠٦

پریروز - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

دعوت به همکاری اجاره صندلی در سالن آرایش مهتاب نو بصورت درصدی محدوده صارمیه نیاز به دستیار مسلط به اصلاح و براشینگ و ریشه گیری ٠٩١٣٠٥٥٩٨٠٩

پریروز - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

فروش کود ارگانیک ورمی کمپوست با کیفیت عالی ، از تولید به مصرف به صورت فله ای و کیسه ای جهت استفاده در باغات و گلخانه ها با قیمت مناسب ٠٩٠٢٠٣٨٠٨٨٨عبدالهی ٠٩١٢٠٧٤٥٣٤٦طباطبایی

پریروز - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

مدل رایگان هاشور ابرو( میکرو بلدینگ) توسط مربی مجرب با مدرک فنی و حرفه ای ٠٩١٠٠٠٣٤١٠٩

پریروز - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

اهورا به كار سپاهان موريانه، سوسك، حشرات موزي با مجوز بهداشت ٣٤٤٢٤٣٤٠-٣٦٦٧١٤٩٩

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

نگین سپاهان پرستاری و نگهداری سالمند و کودک با مجرب ترین کادر خانم و آقا ٣٤٧٢٠٥٠٩ ٠٩٩٠١١٣٠٣٨٨

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

کیمیا مهرشیخ صدوق اعزام پرستار و نگهدار سالمند و کودک و نظافتچی حرفه ای به سراسر اصفهان ٣٦٦٤٢٦١٧ ٠٩١٣٢١١٥٨٣٨

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

با مجوزرسمی یکتــــا مرکز ارائه خدمات نگهداری از کودک و سالمند و بیمار تمیزکاری و امور منزل استخدام نیرو و .... ٣-٣٤٤٣٨٩١٢ ٠٩١٣٠٩٣٠٠٠٦

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

آرایشگاه دنیای شرقی تخفیف بزرگ عزیزان از ١٥ تا ٣٠آذر تمدیدشد انواع هاشور٣بعدی سایه ابرو، تتو ابرو ١٠٠ت انواع خط چشم،هاشورمژه و خط لب ١١٠ هزار تومان ارائه خدمات با بهترین مواد دستگاه میکروبدون درد و خونریزی با پک یکبار مصرف در اتاق ایزوله و مجوز پزشک با ٨ مدرک فنی حرفه ای و مجوز رسمی اتحادیه و با بیش از ١٧ سال سابقه درخشان شیخ صدوق ٠٩١٣٤٠٨٩٣٧٩

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

شرکت گلهای بهشت با مجوزرسمی ٢٢٦٤ مرکزارائه خدمات نگهداری از سالمند،کودک،بیمار،امورمنزل تمیزکاری و استخدام نیرو ٣٤٧٢١٩٤٨ ٠٩١٣٧١١٥٩٢٦

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۵ روز قبل - یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶

مرکز سالمندان افق فردا با اعطای خدمات ویژه در حوزه نگهداری و توانبخشی سالمندان آماده خدمت رسانی می باشد آدرس : آبشاراول،کوچه ٨ پلاک ١٢ جهت اطلاعات بیشتر: www.salmandha.com ٣٦٦١٨٤٤١

۵ روز قبل - یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶

۵ روز قبل - یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶

سالن زیبایی الماس کلیه خدمات گریم عروس ومو و اپیلاسیون ٠٩٣٦٠٤٥١٤٧٠ ٣٦٦٤١٥٤٦

۵ روز قبل - یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

سالن بانوندا اپیلاسیون گیاهی کل بدن ١٨٠٠٠ اپیلاسیون با خشاب کل بدن ٣٥٠٠٠ ٠٩٠٣٩٨٣٤٧٠٨

۶ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶

برتر ش ث ٦٩ خدمات تمیزکاری و امورمنزل نگهداری کودک سالمند ٣٤٤٦٦٩٦٧ ت ت ا م ٠٩١٣٣١٥٤٩٤٧

۱۰ روز قبل - سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶

فروش محصولات زراعی و باغی ارگانیک، برنج و کیوی ارسال رایگان ٠٩١٠١٠٠٣٣٤٧

۱۰ روز قبل - سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶

آرایشگاه دنیای شرقی تخفیف بزرگ عزیزان از ١٠ تا ٢٠آبان تمدیدشد انواع هاشور٣بعدی سایه ابرو، تتو ابرو ١٠٠ت انواع خط چشم،هاشورمژه و خط لب ٨٠ هزار تومان ارائه خدمات با بهترین مواد دستگاه میکروبدون درد و خونریزی با پک یکبار مصرف در اتاق ایزوله و مجوز پزشک با ٨ مدرک فنی حرفه ای و مجوز رسمی اتحادیه و با بیش از ١٧ سال سابقه درخشان شیخ صدوق ٠٩١٣٤٠٨٩٣٧٩

۱۰ روز قبل - سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

باغ تالار بزرگ همسران با قیمت استثنایی و امکانات ویژه «مشتاق سوم» ٣٥٣١٨٢٠٣ت ت ا م

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به راهنمای پول ٫ نیازمندی های صبح اصفهان می باشد

طراحی و اجرا : دانش سان